Επιστροφές

Επιστροφές προϊόντων - γενικά:

 

Σε περίπτωση που η συσκευασία την οποία παραλάβατε είναι αλλοιωμένη ή κατεστραμμένη, οφείλετε να την ανοίξετε και να ελέγξετε την κατάσταση του προϊόντος παρουσία του μεταφορέα (courier). Σε περίπτωση που αυτό βρεθεί κατεστραμμένο, (σημειώστε το όνομα του μεταφορέα) οφείλετε εξ αρχής να μην αποδεχτείτε την παραλαβή του προϊόντος. Είτε αφού το έχετε παραλάβει, επικοινωνήστε γραπτώς (e-mail) με το www.spelectronics.gr. Η επιστροφή ενός προϊόντος ή όλης της παραγγελίας γίνεται αφού έχετε λάβει σχετική έγκριση, έπειτα από συνεννόηση με το www.spelectronics.gr και αποστέλλοντας μας το έγγραφο επιστροφής με email. Υπόδειγμα εγγράφου επιστροφής θα βρείτε πατώντας ΕΔΩ Η επιστροφή ενός προϊόντος πρέπει να γίνει εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής του. Επιστροφές πέραν του χρονικού αυτού ορίου ενδέχεται να μην γίνουν δέκτες. Πριν επιστρέψετε ένα προϊόν, συσκευάστε το σε ένα μεγαλύτερο κουτί, μαζί με την αρχική του συσκευασία, ώστε να είναι καλύτερα προστατευμένο κατά την αποστολή. Το προϊόν που θα επιστρέψετε στο www.spelectronics.gr πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, πλήρες και χωρίς φθορές ή όπως ακριβώς ήταν κατά την παραλαβή του (σε περίπτωση που ήταν ελαττωματικό), η αρχική του συσκευασία να συμπεριλαμβάνεται μέσα στην νέα συσκευασία ώστε να είναι σε άριστη κατάσταση και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (απόδειξη ή τιμολόγιο). Εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι (άθικτη συσκευασία, άριστη κατάσταση προϊόντος ή στην κατάσταση στην οποία αυτό παρελήφθη, πρωτότυπα έγγραφα - απόδειξη ή τιμολόγιο, πρότερη συνεννόηση με το www.spelectronics.gr και επιστροφή εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου), το www.spelectronics.gr δεν έχει καμία υποχρέωση να δεχθεί την επιστροφή  ή την πίστωση του προϊόντος και επιστρέφεται ξανά στον πελάτη με χρέωση του πελάτη. Στις περιπτώσεις που το προϊόν που παραγγέλθηκε από τον πελάτη δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του και το γεγονός οφείλεται αποκλειστικά σε λάθος εκτίμηση του πελάτη, τότε το www.spelectronics.gr  δεν έχει καμία ευθύνη και υποχρέωση για αλλαγή του προϊόντος.

 

 

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων:

 

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία είναι ελαττωματικά κατά την παράδοση, γίνεται, έπειτα από συνεννόηση με το www.spelectronics.gr και αποστέλλοντας μας το έγγραφο επιστροφής με email. Υπόδειγμα εγγράφου επιστροφής θα βρείτε πατώντας ΕΔΩ Η επιστροφή του προϊόντος πρέπει να γίνει εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής του. Επιστροφές πέραν του χρονικού αυτού ορίου ενδέχεται να μην γίνουν δέκτες. Πριν επιστρέψετε ένα προϊόν, συσκευάστε το σε ένα μεγαλύτερο κουτί, μαζί με την αρχική του συσκευασία, ώστε να είναι καλύτερα προστατευμένο κατά την αποστολή. Το προϊόν που θα επιστρέψετε στο www.spelectronics.gr πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, πλήρες και χωρίς φθορές ή όπως ακριβώς ήταν κατά την παραλαβή του (σε περίπτωση που ήταν ελαττωματικό), η αρχική του συσκευασία να συμπεριλαμβάνεται μέσα στην νέα συσκευασία ώστε να είναι σε άριστη κατάσταση, να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (απόδειξη ή τιμολόγιο), να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του να είναι άθικτη, χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί. Εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι (άθικτη συσκευασία, άριστη κατάσταση προϊόντος ή στην κατάσταση στην οποία αυτό παρελήφθη, πρωτότυπα έγγραφα - απόδειξη ή τιμολόγιο, πρότερη συνεννόηση με το www.spelectronics.gr και επιστροφή εντός του συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου), το www.spelectronics.gr δεν έχει καμία υποχρέωση να δεχθεί την επιστροφή  ή την πίστωση του προϊόντος και επιστρέφεται ξανά στον πελάτη με χρέωση του πελάτη. Στις περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων το www.spelectronics.gr, αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος στη έδρα του καθώς και τα έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση του προϊόντος.

 

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους εκτέλεσης της παραγγελίας:

 

Στην περίπτωση που έχει γίνει λάθος από το www.spelectronics.gr κατά την εκτέλεση της παραγγελίας (με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του www.spelectronic.gr) και το προϊόν που απεστάλη στον πελάτη δεν αντιστοιχεί στο προϊόν που παραγγέλθηκε (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κ.λ.π), επικοινωνήστε γραπτώς (e-mail) με το www.spelectronics.gr  για την επίλυση του προβλήματος, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος. Σε περίπτωση επιστροφή ενός προϊόντος ή όλης της παραγγελίας, είναι απαραίτητη η πρότερη συνεννόηση με το www.spelectronics.gr, ώστε να εκτελεστεί σωστά η διαδικασία επιστροφής του/των προϊόντων. Εάν δεν τηρηθεί ο παραπάνω όρος, (πρότερη συνεννόηση με το www.spelectronics.gr) το www.spelectronics.gr δεν έχει καμία υποχρέωση να δεχθεί την επιστροφή  ή την πίστωση του/των προϊόντων και επιστρέφονται ξανά στον πελάτη με χρέωση του πελάτη.

 

Επιστροφές προϊόντων - για εταιρείες:
 

Δικαίωμα επιστροφής εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, έχετε μόνο στην περίπτωση που το προϊόν το οποίο παραλάβατε είναι κατεστραμμένο ή ελαττωματικό ή εάν έχει γίνει λάθος στην λήψη της παραγγελίας από την πλευρά του www.spelectronics.gr (με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του www.spelectronic.gr). Σε αυτή την περίπτωση, τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή, καθώς και εκείνα για την αντικατάστασή του, επιβαρύνουν το www.spelectronics.gr. Σε περίπτωση επιστροφή ενός προϊόντος ή όλης της παραγγελίας, είναι απαραίτητη η πρότερη συνεννόηση με το www.spelectronics.gr, ώστε να εκτελεστεί σωστά η διαδικασία επιστροφής του/των προϊόντων. Εάν δεν τηρηθεί ο παραπάνω όρος, (πρότερη συνεννόηση με το www.spelectronics.gr) το www.spelectronics.gr δεν έχει καμία υποχρέωση να δεχθεί την επιστροφή  ή την πίστωση του/των προϊόντων και επιστρέφονται ξανά σε εσάς με χρέωση δική σας.

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης:

 

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως (να ακυρώσετε μία παραγγελία και να επιστρέψετε ένα προϊόν), εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα το παραλάβετε. Η επιστροφή ενός προϊόντος ή όλης της παραγγελίας γίνεται έπειτα από συνεννόηση με το www.spelectronics.gr και αποστέλλοντας το αίτηνα υπαναχώρησης σας γραπτώς (e-mail). Η επιστροφή ενός προϊόντος ή όλης της παραγγελίας, πρέπει να γίνει εντός δεκατασσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του. Επιστροφές πέραν του χρονικού αυτού ορίου ενδέχεται να μην γίνουν δέκτες. Πριν επιστρέψετε ένα προϊόν, συσκευάστε το σε ένα μεγαλύτερο κουτί, μαζί με την αρχική του συσκευασία, ώστε να είναι καλύτερα προστατευμένο κατά την αποστολή. Το προϊόν που θα επιστρέψετε στο www.spelectronics.gr πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, πλήρες και χωρίς φθορές ή όπως ακριβώς ήταν κατά την παραλαβή του (σε περίπτωση που ήταν ελαττωματικό), η αρχική του συσκευασία να συμπεριλαμβάνεται μέσα στην νέα συσκευασία ώστε να είναι σε άριστη κατάσταση και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (απόδειξη ή τιμολόγιο), να μην έχει χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία του να είναι άθικτη, χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί.. Εάν τηρηθούν οι παραπάνω όροι (άθικτη συσκευασία, άριστη κατάσταση προϊόντος ή στην κατάσταση στην οποία αυτό παρελήφθη, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, πρωτότυπα έγγραφα - απόδειξη ή τιμολόγιο, πρότερη συνεννόηση με το www.spelectronics.gr και επιστροφή εντός δεκατασσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του), σας γίνεται επιστροφή χρημάτων εντός 72 ωρών μετά την παραλαβή του επιστρεφόμενου είδους στην έδρα μας, Σατωβριάνδου 43-47 Πάτρα. Στην περίπτωση αυτή του δικαιώματος υπαναχώρησης, η επιστροφή γίνεται πάντα με έξοδα και ευθύνη του πελάτη. Εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι (άθικτη συσκευασία, άριστη κατάσταση προϊόντος ή στην κατάσταση στην οποία αυτό παρελήφθη, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, πρωτότυπα έγγραφα - απόδειξη ή τιμολόγιο, πρότερη συνεννόηση με το www.spelectronics.gr και επιστροφή εντός δεκατασσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του), το www.spelectronics.gr δεν έχει καμία υποχρέωση να δεχθεί την επιστροφή  ή την πίστωση του/των προϊόντων και επιστρέφονται ξανά στον πελάτη με χρέωση του πελάτη.